Technik gazownictwa

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Rozpoznawaj elementy infrastruktury gazowej.
Wykonuj roboty związane z budową sieci i instalacji gazowych.
Realizuje zadania związane z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Zapewnia utrzymanie sprawności urządzeń gazowych poprzez ich konserwację, naprawy, modernizację, rozbudowę insta- lacji i sieci gazowych oraz lokalizowanie i usuwanie awarii. Przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci i instalacji gazowych, wykonuje próby szczelności, dokumentuje przebieg robót i nadzoruje ich odbiór. Sporządza przedmiary i obmiary robót oraz kosztorysy w zakresie budowy i remontów gazocią- gów, przyłączy i instalacji gazowych. Wykonuje podstawowe obliczenia projektowe i niezbędne rysunki stanowiące elementy składowe dokumentacji projektowej gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 B.23 0 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 87 75 69 94,25% 85,33% 84,06%
B.24 1 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 73 72 71 97,26% 98,61% 97,18%
czerwiec/lipiec 2019 B.23 0 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 40 48 36 87,50% 93,75% 86,11%
B.24 1 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 30 32 29 90,00% 100,00% 89,66%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
B.23 100,00% 100,00% 100,00% 91,00% 74,00% 70,00%
B.24 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 97,00% 95,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
B.23 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,20% 89,70% 70,60%
B.24 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,20% 100,00% 83,30%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik gazownictwa

0 - 14
14 - 29
29 - 43
43 - 58
58 - 73
73 - 87
87 - 102
102 - 117
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik gazownictwa
https://www.sitpnig.pl/
Technik gazownictwa
https://www.wnp.pl/gazownictwo/
Technik gazownictwa
http://www.ure.gov.pl/
Technik gazownictwa
https://www.cire.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze