Konduktor

Preorientacja i orientacja zawodowa

Kontroluj i sprzedawaj bilety
Czuwaj nad bezpieczeństwem pociągów i pasażerów
Konduktor wykonuje zadania związane z obsługą kolejowego ruchu pasażerskiego i towarowego. Sprawdza bilety pasażerów oraz dba o odpowiednie warunki podróżowania. Zanim pociąg ruszy ze stacji początkowej, sprawdza stan techniczny przydzielonych mu do obsługi wagonów. Szczególną uwagę zwraca na stopnie i poręcze przy drzwiach wejściowych, mostki pomiędzy wagonami, oświetlenie i ogrzewanie wagonów. Sprawdza też, czy uchwyty ręcznych hamulców bezpieczeństwa są odpowiednio zaplombowane. Pasażerowie, którzy nie mogli kupić biletu w kasie, zgłaszają się do konduktora, który również prowadzi sprzedaż biletów. Miejscem pracy konduktora najczęściej jest pociąg, jednak zdarza się też, że pracuje on w lokalnym centrum sterowania lub na bocznicach (czyli pobocznych odcinkach torów służących między innymi do postoju pociągów, oraz ich załadunku i rozładunku), ponieważ w niektórych sytuacjach konduktor steruje też ruchem na torach oraz pilnuje, by załadunek przewożonych towarów przebiegał właściwie. Upewnia się, że pociągi jeżdżą właściwymi trasami, nadzoruje ruch pociągów na bocznicach. Czasami bywa, że na torach dojdzie do awarii, w wyniku której transport zostaje opóźniony, lub przejazd dla niektórych pociągów jest niemożliwy. W takich sytuacjach to właśnie konduktor wyznacza im nową trasę, a w miejsce usterki wysyła specjalną ekipę naprawczą. Konduktor posiada również bardzo dużą wiedzę z zakresu przepisów kolejowych, rodzajów pociągów, zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy oraz budowy tras kolejowych. Bez tego nie mógłby czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Konduktor

Lista portali branżowych
Konduktor
https://www.nakolei.pl/
Konduktor
https://www.rynek-kolejowy.pl/
Konduktor
https://www.forumkolejowe.pl/
Konduktor
http://infokolej.pl/
Konduktor
https://www.facebook.com/ForumKolejowePL
Konduktor
http://www.seim-tsz.pl/forum-kolejowe-1435-1520/
Konduktor
http://inforail.pl/
Konduktor
https://www.plk-sa.pl/
Konduktor
http://kolejnakolej.info/
Konduktor
https://maszynista.eu/
Konduktor
https://kolejnapodroz.pl/
Konduktor
https://www.facebook.com/pg/blekitnachusteczka/posts/
Konduktor
http://prawokolei.pl/
Konduktor
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/
Konduktor
https://www.transport-publiczny.pl/
Konduktor
https://kolejblog.wordpress.com/
Konduktor
http://dziwnehobby.blogspot.com/
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: