SZKOŁA POLICEALNA SPECJALNA NR 6 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM NR 2 DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH IM. JANA SIESTRZYŃSKIEGO W WEJHEROWIE

Adres placówki

ul. Jana III Sobieskiego 277c

84-200 , Wejherowo