SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH DLA DOROSŁYCH

Adres placówki

ul. Krakowska 20

32-700 , Bochnia