SZKOŁA POLICEALNA NR 6 W PRZEMYŚLU

Adres placówki

ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1

37-700 , Przemyśl