SZKOŁA POLICEALNA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ŻAK

Adres placówki

ul. Opolska 17-19

40-084 , Katowice