CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH - TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA

Adres placówki

ul. Wojska Polskiego 13

34-100 , Wadowice