CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH - SZKOŁA POLICEALNA NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH

Adres placówki

ul. Zegadłowicza 36

34-100 , Wadowice